MIAMI RIVER שטח המסחר תר פיתוח מודרני למגורים ומסחר באזור נהר מיאמי מול אצטדיון בקהאם שמתוכנן להיבנות.
רויקטMIAMI RIVER
תחוםשטח המסחר
שנה2018
חידות דיור - XXX
שטח כולל - 22,000 מ"ר
שטח המבנים הכולל - XXX מ"ר
שטח חיצוני כולל - XXX מ"ר
שטח חנייה - XXX

בנייה: פיתוח מרכז מודרני שיוכל לאכלס ולבדר אורחים ומבקרים ויספק גם מרחב למשרדים במיקום מבוקש ומשגשג ביותר.
מתקנים: שטחי משרד גדולים, מסעדות, חנויות, מוסך חנייה ומעגנים לסירות.
ממדים: כ-22,000 מטר רבוע למתקנים ושירותים לשימושים שונים.
אדריכל: קובי קארפ (Kobi Karp)
בקרו אותנו: 600 NW 7th Ave., Miami, FL 33136.
למידע נוסף: info@bluroad.us

הפיתוח יכלול שטחי מגורים ושטחים מסחריים וכן מארינות, מוסך חנייה מודרני ומתקנים ייחודיים; כל אלה יהיו מוקפים ביופי הטבעי של נהר מיאמי
ff
לפרויקט הקודםBackלפרויקט הבא